ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Distinction - UNIDO - Social entrepreneurship

Φιναλίστ του Ευρω-μεσογειακού προγράμματος «Rise for Change»

Η Liofyllo ήταν μία από τους 22 φιναλίστ μεταξύ των 1.000+ αιτήσεων στο ετήσιο μεσογειακό πρόγραμμα «Rise for Change» για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (2018-2019) που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (U.N.I.D.O.) και το Ίδρυμα Fondazione CRT.

Το πρόγραμμα «Rise for Change», σκοπό έχει να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων παγκόσμιων κοινωνικών επιχειρηματιών, στον χώρο του «επιχειρείν» και να τους παρέχει τα εργαλεία, τα οποία θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και στην βελτιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου που ήδη έχουν.

Αναγνωρίζοντας ότι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι οι πραγματικοί παράγοντες αλλαγής, το πρόγραμμα «Rise for Change» υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτές της νεολαίας ώστε να «διαταράξει θετικά» τον κόσμο της βιομηχανίας, να ενισχύσει τις κοινότητες και να βελτιώσει τις οικονομίες σε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή.

Το «Rise for Change», είναι ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα καθοδήγησης και τεχνικής κατάρτισης, το οποίο πλαισιώνεται από την υποστήριξη ομοειδών επιχειρηματιών και ξεχωριστών ατόμων στο παγκόσμιο επιχειρείν.

Η γεωγραφική και πολιτισμική πολυμορφία, των κοινωνικών επιχειρηματιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Rise for Change», αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την δημιουργία μιας ισχυρής, διαπολιτισμικής και λειτουργικής κοινότητας, η οποία έχει ως στόχο να επηρεάσει θετικά σε παγκόσμιο επίπεδο, τις οικονομίες και την κοινωνία γενικότερα.

Η αναφορά του προγράμματος στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rise-for-change/about/ 

EL
EN EL