ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Eco-step Youth recycling environmental impact

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «EcoStep Youth»

Η Πρόεδρος της Liofyllo, Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου, συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στην εκδήλωση «EcoStep Youth: Από την Ανακύκλωση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», η οποία διοργανώθηκε από την InterMediaKT τον Ιούνιο του 2018 στην Πάτρα. ( https://ecostep-youth.eu/webdoc/interviews/ )

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια διπλή πρόκληση: A)Περιβαλλοντική: παραγωγή αποβλήτων, εξάντληση των πόρων, καταγραφή οικολογικού αποτυπώματος. Ο πληθυσμός είναι υπερβολικός και υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων καθώς και τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης των ογκώδη αποβλήτων και των αποβλήτων που προκύπτουν από την οικονομική – ανθρώπινη δραστηριότητα. B) Κοινωνική: οικονομική κρίση, αύξηση της ανεργίας, ολοένα αυξανόμενες ανισότητες με ορισμένους νέους να απειλούνται με αποκλεισμό. Αυτοί οι νέοι αναζητούν το νόημα και έχουν λιγότερες ευκαιρίες για κοινωνική, αστική ή επαγγελματική εκπαίδευση. Ζουν σε μια κοινωνία «απορριμμάτων» που παραδόξως βασίζεται στην υπερκατανάλωση και τους δίνει μια ψεύτικη ιδέα της «αφθονίας».

Στόχος του προγράμματος «EcoStep Youth», είναι να παρέχει συγκεκριμένες και καινοτόμες λύσεις μέσω ελκυστικών και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Η ευαισθητοποίηση μπορεί να αυξηθεί μέσω πρωτότυπων παιδαγωγικών οδών για την αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης και τη συμμετοχή των νέων σε αυτή την καινούρια προσέγγιση.

Η Liofyllo, μια startup εταιρεία με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις δυνατότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, να ενδυναμώσουμε τις δράσεις για ένα καλύτερο μέλλον και να εμφυσήσουμε τις αξίες της κοινωνικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος στις επερχόμενες γενιές. ( https://liofyllo.com/en/social-environmental-impact/ )

EL
EN EL