ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

INTERACTION

Οι κύριοι στόχοι του έργου INTERACTION είναι να προωθήσει τον οικολογικό μετασχηματισμό του δημιουργικού τομέα προς ένα νέο εκσυγχρονισμένο όραμα και να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη σε κάθε πτυχή της αγοράς εργασίας.

Χάρη στην εκπαίδευση που απευθύνεται στους βασικούς παράγοντες αυτού του κλάδου, θα αυξηθεί η ευελιξία των ευκαιριών στην επαγγελματική δημιουργική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κεντρική ιδέα και «όχημα μεταφοράς» θα είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός – κληρονομιά.

 

 

Ευρωπαϊκή προτεραιότητα: Προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Διάρκεια: 2 χρόνια (2023-2025)

Εταίροι: SREDNO OPSHTINSKO UCHILISHTE NIKOLA KAREV STRUMICA

STRATEGIC OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD

C.M. SKOULIDI & SIA E.E.

Centrum Kultury I Sztuki w Lace

MARIJAMPOLES MENO MOKYKLA

Liofyllo SCE

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο