ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
internationalization-of-social-enterprises-sustainability-and-education

Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Διεθνοποίηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Βιωσιμότητα και Εκπαίδευση»

Στις 30 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις με θέμα «Διεθνοποίηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Βιωσιμότητα και Εκπαίδευση» που συνδιοργανώθηκε από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού προγράμματος “InTSEnSE”, και την «Ένωση Συμπολιτεία». Η Liofyllo, ως κοινωνική επιχείρηση με περιβαλλοντικό αντίκτυπο, προσκλήθηκε να μοιραστεί την εμπειρία της για την πορεία της έως σήμερα με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αλλά και να τονίσει πόσο σημαντική και αναγκαία είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και πως πρέπει να παρακινηθούν και άλλοι άνθρωποι ώστε αυτό το εγχείρημα να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο.

EL
EN EL