Η συνιδρύτρια της Liofyllo, Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου, συμμετείχε στην προώθηση του διαγωνισμού ως βασικός ομιλητής. Η παρουσία της κατά τη διάρκεια των ημερίδων διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα AGROINNOECO είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρος), το οποίο ασχολείται με το ζήτημα της προ-επώασης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων - αγροδιατροφής (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας / υδατοκαλλιέργειας) και είναι απαραίτητο βήμα για την κάλυψη του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δομών ανάπτυξης, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς καινοτομίας.

Κατηγορίες: Συμμετοχές

el
en_US el