Η συνιδρύτρια της Liofyllo, Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου, συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στην τοπική εκδήλωση «EcoStep Youth: Από την Ανακύκλωση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», η οποία διοργανώθηκε από την InterMediaKT στην Πάτρα.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια διπλή πρόκληση: - περιβαλλοντική: παραγωγή αποβλήτων, εξάντληση των πόρων, καταγραφή οικολογικού αποτυπώματος. Ο πληθυσμός είναι υπερβολικός και υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων καθώς και τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης των ογκώδη αποβλήτων και των αποβλήτων που προκύπτουν από την οικονομική δραστηριότητα.

- κοινωνική: οικονομική κρίση, αύξηση της ανεργίας, ολοένα αυξανόμενες ανισότητες με ορισμένους νέους να απειλούνται με αποκλεισμό. Αυτοί οι νέοι αναζητούν το νόημα και έχουν λιγότερες ευκαιρίες για κοινωνική, αστική ή επαγγελματική εκπαίδευση. Ζουν σε μια κοινωνία «απορριμμάτων» που παραδόξως βασίζεται στην υπερκατανάλωση και τους δίνει μια ψεύτικη ιδέα της «αφθονίας». Αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να καταλήξουμε σε δραστηριότητες και σχέδια με στόχο την ενδυνάμωση των αξιών στους νέους. Αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

Η ευαισθητοποίηση μπορεί να αυξηθεί μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών οδών για την αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης και τη συμμετοχή των νέων σε αυτή την καινούρια προσέγγιση. Υπάρχει έντονη ζήτηση από τους εκπαιδευτικούς σε εξειδικευμένους οργανισμούς να προσφέρουν στους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένα πολύτιμο και καινοτόμο παιδαγωγικό πρόγραμμα που τους επιτρέπει να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να «ανοιχτούν» στον κόσμο και να διευρύνουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Το ECOSTEP YOUTH παρέχει συγκεκριμένες και καινοτόμες λύσεις μέσω ελκυστικών και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων με περιβαλλοντικό στόχο.

Κατηγορίες: Συμμετοχές

el
en_US el