ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "INTERREG TRACES"

Η Liofyllo συμμετείχε στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης - Κατάρτισης & Επώασης Επιχειρηματικών Ιδεών στον κλάδο της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας της Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Traces του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy. Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε ως Αναθέτουσα Αρχή.

Ένα από τα 5 τοπικά εργαστήρια (Atelier) επώασης στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήταν ο συνεργατικός χώρος POS4WORK. (https://www.pos4work.gr) Τα Ateliers επιλέχθηκαν, μετά από δημόσια πρόσκληση, από το Επιμελητήριο Αχαΐας,

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Traces πραγματοποιήθηκε και το πρώτο Creativity Trade Fair. Η ιδρύτρια της Liofyllo παρουσίασε την επιχείρηση σε ένα elevator pitch event.

EL
EN EL