ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ PIT STOP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το έργο PIT STOP χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα) του Προγράμματος INTERREG V-Α Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 (Ειδικός Στόχος 1.1 - Delivering innovation support services and developing clusters across borders to foster competitiveness). Το πρόγραμμα έχει σκοπό να υποστηρίξει την ίδρυση νέων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας καθώς και ένα χώρο για να επιταχύνει την ανάπτυξη εταιρειών σε υποστηριζόμενο περιβάλλον, δημιουργώντας απασχόληση.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και η αναδόμηση των υφιστάμενων ΜΜΕ.

Στο PIT STOP συμμετέχουν συνολικά 5 φορείς – εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία:
– Δήμος Μπαρλέττα/ Ιταλία (Επικεφαλής)
– Επιμελητήριο Μπάρι/ Ιταλία
– Δήμος Μπιτόντο/ Ιταλία
– Δήμος Ιωαννιτών/ Ελλάδα
– Επιμελητήριο Αχαΐας/ Ελλάδα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε διαγωνισμός ευφυών επιχειρηματικών ιδεών μέσω ανοιχτής πρόσκλησης συμμετοχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους start-uppers που είχαν ιδέα που αφορούσε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία smart cities για τον κλάδο των κατασκευών.

Τα περιεχόμενα των ιδεών θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από καινοτομία: τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, η διαδικασία και το μοντέλο οργάνωσης έπρεπε να είναι πρωτότυπα- αυθεντικά, τα οποία οφείλονται στις ικανότητες και τις δεξιότητες των υποψήφιων ομάδων. Επιπλέον, θα έπρεπε να επιφέρουν θετική αλλαγή στο τοπικό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, όσον αφορά τον αντίκτυπο στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη, άμεση ή έμμεση και με μεσοπρόθεσμη προοπτική.

Επιλέχθηκαν συνολικά 4 ιδέες για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που περιλάμβανε:

 • την είσοδο στην θερμοκοιτίδα,
 • την συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης (συμμετοχή σε event καινοτομίας, επισκέψεις σε εταιρείες κ.α.),
 • την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών,
 • την πρόσβαση στο επιχειρηματικό δίκτυο της θερμοκοιτίδας,
 • την επικοινωνία και συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις της αγοράς και των άλλων παροχών που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Η Liofyllo ήταν η μία εκ των τεσσάρων ομάδων. https://youtu.be/ECCK2k_EKPw

MENTORING

Στο πλαίσιο του έργου οργανώθηκε και υλοποιήθηκε πρόγραμμα που περιλάμβανε εκπαίδευση, εργαστήρια, συμβουλευτική, δικτύωση και προσωπική καθοδήγηση (mentoring program) με στόχο την ανάπτυξη τεσσάρων (4) επιχειρηματικών σχεδίων που θα οδηγήσουν σε τελικό προϊόν ή υπηρεσία/σίες σε συνάφεια με τις τεχνολογικές ανάγκες του Κατασκευαστικού Τομέα, που έχουν αναπτυχθεί και προκύψει σε προηγούμενη φάση του έργου πάντα όμως με άξονα τους στόχους του έργου PitStop. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 83 ώρες mentoring από ένα σύνολο 7 έμπειρων μεντόρων στις εξής ενότητες:

 • Πρόταση Αξίας,
 • Ανάλυση Αγοράς - SWOT Ανάλυση,
 • Το προϊόν/υπηρεσία,
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία,
 • Νομικές μορφές επιχειρήσεων, Πνευματικά δικαιώματα, Δημόσιες συμβάσεις,
 • Δομές Κόστους,
 • Κανάλια και τρόπος προώθησης.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του προγράμματος εξατομικευμένης συμβουλευτικής οι 4 ομάδες έλαβαν ως ανταμοιβή τα ακόλουθα:

 • Διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη πόλη των Τρικάλων, ως Smart City της Ελλάδας με ξενάγηση σε Smart City Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του Δήμου.
 • Παροχή συνδρομής Cloud services – Business google suite για 4 χρήστες (1 ανά ομάδα) για έναν χρόνο.
 • Παροχή Meazon Smart Meter Set 63Α Τριφασικό για τις 4 ομάδες.
 • Παροχή πακέτου υπηρεσιών το οποίο περιελάμβανε το Raspberry Pi 4 Model B 4GB Full Kit wireless και το Raspberry Pi Starter Learning Kit για τις 4 ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://pitstop-lab.gr/ .

EL