ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Welcome To Creator Theme
Phone: +578-258-8899
E-mail: info@yourwebsite.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία δέσμη 17 στόχων που αφορά την μελλοντική διεθνή ανάπτυξη. Θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 και προβλήθηκαν ως οι παγκόσμιοι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Liofyllo υποστηρίζει 7 στόχους αυτής της δέσμης μέσω των εξής ενεργειών της, με σκοπό μεγαλύτερο θετικό κοινωνικό & περιβαλλοντικό αντίκτυπο:

Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών

Η Liofyllo απαρτίζεται από πέντε γυναίκες . Η διαφορετικότητα στις ακαδημαϊκές γνώσεις, στην επαγγελματική εμπειρία και στις δεξιότητες της κάθε γυναίκας – μέλους της ομάδας, συνδυάζεται στο βέλτιστο βαθμό για την ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας.

Ευέλικτες υποδομές, βιώσιμη εκβιομηχάνιση και καινοτομία

Μέσω της εργαστηριακής έρευνας και μελέτης από τους εφευρέτες του νέου υλικού, προστέθηκε μία βιώσιμη, με ισχυρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, λύση στην προσπάθεια ανάπτυξης της πράσινης βιομηχανίας. Η συνεχής Έρευνα & Ανάπτυξη δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για διείσδυση σε περισσότερους τομείς της βιομηχανίας με σκοπό την αντικατάσταση μη φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής

Για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, απαιτείται η ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων και η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς. Η ομάδα μας, εναρμονιζόμενη με τις αρχές αυτές, επεξεργάζεται τα πάνελ που καταστρέφονται κατά την παραγωγική διαδικασία και τα επαναχρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη για να δημιουργεί μοναδικά κομμάτια τέχνης και διακόσμησης.

Βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, την ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους, ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας

Το Welia πάνελ είναι μια εναλλακτική λύση για τα υφιστάμενα προϊόντα που έχουν ως βάση την ξυλεία. Σκοπός είναι να μειωθεί η αποψίλωση των δασών. Σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την προσπάθεια είναι και η αξιοποίηση των ξύλων του δέντρου της ελιάς, τα οποία έως τώρα χρησιμοποιούνταν ως καύσιμη ύλη.

empowerment of female entrepreneurship, social impact
social & environmental impact, social and solidarity economy
green industry - environmental impact
waste management - green cities, social & environmental impact
circular economy - sustainability, social & environmental impact
social & environmental impact
social & environmental impact
social & environmental impact
Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους

Η νομική μορφή της Liofyllo (Κοιν.Σ.Επ.) υποστηρίζει την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, θέτοντας στα μέλη της ίσους όρους διαχείρισης και ανάπτυξης των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Κάντε τις πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, διαλλακτικές και βιώσιμες

Το οικοσύστημα των πόλεων θα πρέπει να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανταλλαγή ιδεών, το εμπόριο, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την παραγωγικότητα και την κοινωνική ανάπτυξη. Η Liofyllo ανακυκλώνοντας την βιομάζα των φύλλων της ελιάς, συμβάλλει στην εξοικονόμηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που δαπανούνται για την διαχείριση αποβλήτων – απορριμμάτων.

Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τις επιπτώσεις της

Οι συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες και κοινωνικές δράσεις σχετικά με την δημιουργική ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία, την νεανική & νεοφυή επιχειρηματικότητα αποβλέπουν στην αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης και την εξοικείωση των νέων με την πράσινη, κοινωνική & γυναικεία επιχειρηματικότητα. Επιπρόσθετα, οι δωρεές προϊόντων σε Μ.Κ.Ο. και Οργανισμούς αποσκοπούν στην δημιουργία μιας βιωματικής εμπειρίας στην δράση αυτή για το κλίμα, παρουσιάζοντας έναν εναλλακτικό τρόπο επιλογής ιδιαίτερων δώρων, αναμνηστικών & βραβείων.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Βασικός κανόνας της Liofyllo είναι να πετύχει τους στόχους της, προσπαθώντας η παραγωγική διαδικασία αλλά και τα τελικά προϊόντα της να είναι όσο το δυνατόν φιλικά προς το περιβάλλον.

social & environmental impact
7.500 κιλά φύλλα ελιάς

Αυτή είναι η καταμετρημένη ποσότητα των απορριμμάτων που έχουν ανακυκλωθεί, σε συνεργασία με τοπικά ελαιοτριβεία, τα τελευταία 2 χρόνια.

social & environmental impact
1.320 κιλά ξύλου ελιάς

Ανακύκλωση και δημιουργική διαχείριση των ξύλων της ελιάς. Χρησιμοποιούνται από την Liofyllo ως βάσεις των καλλιτεχνικών δημιουργιών, με σκοπό την αντικατάσταση μη φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

social & environmental impact
22.000 € δωρεές προϊόντων

Μοναδικές δημιουργίες έχουν γίνει δωρεά σε οργανισμούς, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της Ελληνικής κουλτούρας και της τέχνης.

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο